Slovensko dnes, magazín o Slovensku

RSI | Streda 3.04.2019, Publicistika


Dolnozemskí Slováci a rok 1918- medzinárodná konferencia v rumunskom Nadlaku zmapovala 100-ročnú históriu slovenských dolnozemských komunít v kontexte zániku Rakúsko-Uhorska, Pivnická DIDA – 25. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky slovenských divadelných súborov zo Srbska, Rumunska, Chorvátska a Maďarska, ktorí spolupracujú aj s režisérmi so Slovenska, Naj Slovák: Jozef Gabčík

 

Nájdete nás na Facebooku