Slovensko dnes, magazín o Slovensku

Návšteva v Ponitrianskom múzeu, spomienka na hudobníka M. Kochanského, príprava M. Tótha.