Hudobné dedičstvo

O tých, ktorí udržiavajú tradície našich predkov

Štúdio RTVS v Banskej Bystrici pripraví v roku 2023 desať mimoriadnych hudobnoslovných relácií s popredným slovenským etnomuzikológom Bernardom Garajom s Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry na témy venované tradičnej hudbe, ľudovým hudobným nástrojom, ako aj ďalším témam spojených s dokumentáciou najmä hudobných folklórnych prejavov.