50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.

Najbližšie voľné termíny na odvysielanie hudobného pozdravu sú od 16.7. - 17.7.2022 a nasledujúce víkendy.
Prosím, neposielajte žiadosti na predchádzajúce termíny, sú plne obsadené.


Ďakujeme za pochopenie.
Váš tím Hudobných pozdravov


Podrobnosti tu

Sobota 25.06.2022 o 13:00
Božena Oľga Rončáková z Poltára,
Ján Medveď z Polomky,
Anna Bošeľová z Heľpy,
Ján Parditka z Lučenca,
Ján Suja z Hriňovej - Slanca,
Mária a Milan Kučerovci z Prievrany,
Irenka Együdová z Rimavskej Soboty,
Ondrej Mišík z Lovinobane,
Elena Rekšáková z Vidinej,
Mária Miklóšová z Hornej Strehovej,
Ján Krnáč z Lehôtky,
Božena Rellová z Banskej Bystrice,
Emília Žubretovská z Vígľaša,
Emília a Ján Gelieňovci z Hriňovej - Zánemeckej,
Evka Micháliková zo Zvolena - Záhonku,
Viliam Kerak z Banskej Bystrice,
Anna Ďuricová z Krupiny,
Ján Marko z Veľkej nad Ipľom,
Ján Ďalog z Budinej,
Mária Spodniaková z Ratky,
Jana Spodniaková z Banskej Bystrice,
Miroslava Kubolek - Miriak z Dačovho Lomu,
Katarína Šmálová z Dúbrav,
Ján Belov z Chrtian,
Ján Kmeť z Prievrany.

Nedeľa 26.06.2022 o 13:00
Jozef Šimko z Budiša,
Ján Piták z Novej Bane,
Pavlína Štrbová z Jasenia,
Helena Bódiová z Rimavskej Soboty,
Mária Habánová z Rimavského Brezova,
Imrich Debnár z Korytárok,
Bernardína Valašteková z Detvy,
Marka Vrbová z Lovinobane,
Anna Kukučková z Horných Strhár,
Ján Kubík zo Zábiedova,
Ján Majer z Čačína,
Michal Petrovič z Medvedzia,
Paľko Feranec z Nemiec,
Ján Bobáľ z Tomášoviec,
Emília Sýkorová z Tomášoviec,
Peter Vaculčiak z Hornej Hriňovej,
Božena Vetráková z Banskej Bystrice,
Štefan Krnáč z Hriňovej,
Drahomíra Kovšová z Dolných Príbeliec,
Erika Horniková z Hrochote,
Martin Krúdy z Dobrej Nivy.
Popis epizódy
gratulácie jubilujúcim poslucháčom