Tour de France 2022
Tour de France 2022

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.

Najbližšie voľné termíny na odvysielanie hudobného pozdravu sú od 23.7. - 24.7.2022 a nasledujúce víkendy.
Prosím, neposielajte žiadosti na predchádzajúce termíny, sú plne obsadené.


Ďakujeme za pochopenie.
Váš tím Hudobných pozdravov


Podrobnosti tu

Sobota 02.07.2022 o 13:00
Františka Červienková z Vidinej pri Lučenci,
Pavel Porubiak z Rimavskej Soboty,
Mária Miklóšová z Hornej Strehovej,
Jolana Bystrianska z Hriňovej - Priehaliny,
Ján Pančík z Brezna,
Miloš Petrík z Brezničky,
Rozália Rončáková z Poltára,
Milan Nociar z Katarínskej Huty,
Ján Dráb z Revúcej,
Jana Turčanová z Veľkého Krtíša,
Janka Srniaková z Brezna - Mazorníkova,
Marta Kováčiková z Lučenca,
Anna Kováčiková z Vidinej,
Zoltán Šramka zo Záhoriec,
Božena Kováčiková z Lovinobane,
Mária Spodniaková z Ratky,
Štefan Murárik z Rimavskej Soboty,
Peter Gibala z Čierneho Potoka,
Emília Výbochová z Dačovho Lomu,
Milota Sojková z Badína,
Anna Dorotovičová z Hrochote,
Jozef Zavoďančík z Novote,
Jozef Kuvik z Látok.

Nedeľa 03.07.2022 o 13:00
Mária Franková z Heľpy,
Emil Debnár z Môlče,
Jolana Václavíková z Vidinej pri Lučenci,
Daniel Javor z Ratkovského Bystrého,
Imrich Debnár z Korytárok,
Ján Šuľa z Kmeťoviec,
Ľudmila Murgašová z Banskej Bystrice,
Pavel Feranc z Nemiec,
Anička Zošiaková z Detvy,
Milan Juhaniak z Jesenského,
Elena Hudecová z Pôtra,
Anna Rojíková z Hriňovej,
Emília Chovanová zo Sucháňa,
Jaroslav Piliar z Nemiec,
Marta Kováčiková z Lučenca,
manželia Janka a Janko Vidiečanovci z Hriňovej,
Emília Výbochová z Dačovho Lomu,
Anna Malatincová z Korytárok,
Anna Kromková z Popradu,
Marcela Šusteková z Kokavy nad Rimavicou,
Maroš Fedor z Košíc,
Ján Kvetko z Ratkovského Bystrého - Filiera,
Milan Bartoš z Vidinej,
Ján Jombík z Čabradského Vrbovka.
Popis epizódy
gratulácie jubilujúcim poslucháčom