Kalendárium prírody - Banská Bystrica


Zamyslenia prírodovedcov

Vysiela sa: sobota 7:10–7:15

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Nájdete nás na Facebooku