Krajina kníh

Regina Stred | Streda 24.01.2018, Lit-dram. útvar


Eva Maliti Fraňová: Kustódi/Arianina kniha - na slonku minulého roka vyšla v poradí tretia prozaická kniha literárnej historičky, prekladateľky, dramatičky a tiež prozaičky Evy Maliti Fraňovej s názvom Kustódi/Arianina kniha. Viac sa o nej môžete dozvedieť z rozprávania s autorkou a tiež z ukážok, ktoré ponúkneme v prvom vydaní Krajiny kníh s vročením 2018.

Nájdete nás na Facebooku