Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk
Popis epizódy
Folklórne súbory a skupiny sa nestretávajú. Nehrali sa betlehemské hry, v uliciach miest a obcí chýbali fašiangové sprievody. Autori programov folklórnych festivaloch pracujú na scenároch... no nevieme, či v lete naživo zaznie spev a na pódiách sa roztancujú tanečníci. Čo to znamená pre zachovanie ľudovej kultúry? Na tieto otázky odpovie etnografka Zuzana Drugová