Zahrajte mi túto! Banská Bystrica


Moderovaný prúd s ľudovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí zo stredného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00

Nájdete nás na Facebooku