Hosť Rádia Regina - Východ

Starostlivosť o starnúcich rodičov; Hostka: Silvia Šimkovičová z DSS Náruč v Prešove. Moderuje Andrea Feciková.