Hosť Rádia Regina - Východ

Regina Východ | Utorok 28.03.2017, Publicistika


A. Bojková - didaktička dejepisu na FF UPJŠ v Košiciach a učiteľka dejepisu na ZŠ, M. Mikulová - učiteľka 1.-4.roč. ZŠ v Trebišove, kontaktová beseda - Deň učiteľov

 

Nájdete nás na Facebooku