Hudobné pozdravy z Košíc

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice. Gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.
Vysiela sa: pondelok, utorok štvrtok a piatok: 12:30 – 14:00; od marca 2024 sa relácia v stredu nevysiela; sobota: 13:00-14:00; nedeľa: 13:00-15:00

Podrobnosti tu
Popis epizódy
Pozdravy jubilantom z Uzoviec, Košic, Skrabského, Prešova, Vojnatiny, Veliat, Šarišských Draviec, Tušíc, Prešova, Harhaja, Červenice pri Sabinove, Sečoviec, Teriakoviec, Smilna, Košíc a Dlhého Klčova