Hudobné pozdravy z Košíc

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice. Gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.
Vysiela sa: pondelok, utorok štvrtok a piatok: 12:30 – 14:00; od marca 2024 sa relácia v stredu nevysiela; sobota: 13:00-14:00; nedeľa: 13:00-15:00

Podrobnosti tu
Popis epizódy
Pozdravy jubilantom z Prešova, Košíc Ovručskej ulice, Proča, Jastrabia pri Michalovciach, Košíc - Helsinskej ulice, Porúbky, Hanušoviec nad Topľou, Zemplínskej Teplice, Vyšnej Sitnice, Kaľavy, Vyšného Slavkova,Jastrabia pri Michalovciach, Malého Ruskova, Kračúnoviec, Michalka a Jakubovej Vole