Hudobné pozdravy z Košíc

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice. Gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.
Vysiela sa: pondelok – piatok: 12:30 – 14:00; sobota: 13:00-14:00; nedeľa: 13:00-15:00

Podrobnosti tu
Popis epizódy
Pozdravy jubilantom z Vranova nad Topľou na Ružovej a Nerudovej ulici, Čane, Baján, Stretavy, Mysliny, Giroviec, zo Strážskeho a z Úpora, z Michaloviec, Košíc, Novosadu, Jasenova a Koňuša.