Hudobné pozdravy z Košíc

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice. Gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.
Vysiela sa: pondelok, utorok štvrtok a piatok: 12:30 – 14:00; od marca 2024 sa relácia v stredu nevysiela; sobota: 13:00-14:00; nedeľa: 13:00-15:00

Podrobnosti tu
Popis epizódy
Pozdravy jubilantom z Čierneho nad Topľou, Lukavice, Podolínca, Fulianky a Malcova, Vechca - ulíc Slanskej a Hlavnej, z Komároviec, Hertníka a Kapušian, Moldavy nad Bodvou, Nemcoviec, Kobýl, Ovčia, Hurbova a Ohradzian