Magazín Rádia Regina Východ

Predpoludňajší magazín so zaujímavými hosťami, reportážami z regiónu a receptami
Vysiela sa: pondelok - piatok: 9:05-10:00, 10:05-11:00, 11:05-12:00

Archiváciu denného prúdového vysielania neposkytujeme.

Ak si chcete vypočuť záznam besedy („Hosť Rádia Regina - Košice“), ktorú ste počúvali v Magazíne, kliknite sem.
Popis epizódy
Predpoludňajší prúd informácií z rôznych oblastí života na východnom Slovensku. Rozhovor s hosťom na zaujímavú tému. Moderuje Tonka Dešková.