Rádio noviny

V dnešných Rádio novinách si vypočujete viac o pripravovanej koncepcii rozvoja regionálnej kultúry, ktorá zahŕňa aj regionálne knižnice a starostlivosť o pamiatky. Dozviete sa aj to, ktoré pamätné miesta môžete navštíviť, keď zavítate na miesta bojov počas Karpatsko-Duklianskej operácie, ktorej deň hrdinov sme si pripomenuli v nedeľu 6. októbra. Narodeniny dnes oslavuje významná osobnosť folklóru na východnom Slovensku Anna Servická. Práve jej bude venovaná aj jedná z reportáži.