Rádio noviny

Regina Východ | Streda 23.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Dnes sa budeme bližšie venovať týmto témam: Prešovský samosprávny kraj na októbrovom zasadnutí krajského zastupiteľstva schválil prijatie bezúročnej pôžičky od vlády SR v sume 1 milión eur na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu vodovodu a kanalizácie pre 28 obcí v okrese Snina. Starostovia ale majú obavy, či pri nutnosti 5% spolufinancovania samotnej realizácie projektu sa dokážu obce spolupodieľať na financovaní výstavby vodovodu v odhadovanej sume 40 miliónov eur. Ďalšou témou bude rozhovor so známym historikom Paulom Robertom Masgocsim o písaní dejín Rusínov. Nebude chýbať ani téma zdravotníctva: vo Svidníku dostali nový AED defibrilátor a v Prešove zasa otvorili nové oddelenie detskej psychiatrie

 

Nájdete nás na Facebooku