Rádio noviny

Regina Východ | Pondelok 28.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Dnes vám povieme o strategickom pláne rozvoja a podpory škôl PSK, zájdeme do základnej školy v obci Klenová, ktorá sa rozhodla vyučovať na škole tenis. Takisto navštívime predstavenie Rusínskeho komorného divadla a v závere Vám prenesieme atmosféru z podujatia s názvom „Sviatok rusínskej a rómskej kultúry“ v obci Nižný Mirošov.

 

Nájdete nás na Facebooku