Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Aj v tomto zložitom období Správa ciest a údržby PSK v Prešove začala z rekonštrukciou ciest v okrese Stará Ľubovňa. PZ SR naďalej v zmysle opatrení výkonová kontroly zamerané na odhaľovanie nedodržania protipandemičných opatrení. 8.máj je štátnym sviatkom Deň víťazstva nad fašizmom, aj to bude témou dnešných rádio novín. Chýbať nebude ani duchovne zamyslenie gréckokatolíckej cirkvi.