Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Dnešné Rádionoviny otvoríme rozhovorom so starostkou prihraničnej obce Onokovce v Užhorodskom okrese o ich zámere vybudovania cykloturistického chodníka, ktorý by spojil ich obec s našou prihraničnou obcou Petrovce. Ďalej sa poslucháči dozvedia o nedávnej návštevy Splnomocnenca Úradu vlády pre národnostné menšiny Lászla Bukovského v Centre ukrajinskej kultúry v Prešove. Riaditeľka Inštitútu ukrajinistiky na Prešovskej univerzite povie o začiatku zimného semestra, ako aj jej minulotýždňovej účasti v online seminári, ktorý zorganizovala Univerzita vo Ľvove.