Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Dnes vám povieme o výsledkoch minulo týždňového pracovného stretnutia premiérov vlád Slovenska a Ukrajiny spolu s členmi vlád obidvoch krajín v Užhorode. Ďalej to budú informácie o aktuálnej pracovnej ceste organizátora Dní Ukrajiny v Košiciach Eduarda Buraša na Ukrajine, cieľom ktorej je práve príprava budúceho 8. ročníka Dní Ukrajiny v Košiciach. Dozviete sa aj o priebehu aktuálneho slovensko-ukrajinského projektu z cezhraničného programu Eni pod názvom Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach Košického kraja a v Zakarpatskej oblasti. Na záver vám prinesieme informácie o vystúpení Baletu Košického Štátneho divadla v Prahe a v Bratislave pod názvom Milada Horáková.