Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Po krátkom spravodajstve z Prešovského regiónu sa budeme venovať týmto témam: Včera uplynulo 126 rokov od narodenia arm. generála Ľudvíka Svobodu, čestného občana mesta Svidník. Dozviete sa o aktivitách Mladých Rusínov v rámci projektu Cirkev s mladými. V rubrike Rusíni v zahraničí predstavíme bývalú riaditeľku územného spolku Slovenského červeného kríža Máriu Sakalikovu a chýbať nebude ani duchovne zamyslenie pravoslávnej cirkvi na tému Filipova.