MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V dnešných Rádionovinách si povieme viac o rozpočte Prešovského samosprávneho kraja na ďalší rok, ktorý schválilo krajské zastupiteľstvo. Tiež si povieme o výške dotácií, ktoré kraj schválil pre školské jedálne a umelecké školy aby sanoval výpadok ich príjmov spôsobený koronavírusom. Hovoriť budeme aj o témach, ktoré boli na programe zasadnutí výboru pre národnostné menšiny, medzi nimi sa spomínala aj otázka fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Hovoriť budeme aj o projektoch múzea Spiša vo vzťahu k Rusínom, či o tom, ako sa s pandémiou koronavírusu vyrovnávajú na jednej zo Svidníckych základných škôl.