Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V ukrajinských Rádionovinách s moderátorkou Ľudmilou Garjanskou prinesieme informácie o režime očkovania proti Covidu v nasledujúcich dňoch vo svidníckej nemocnici. O slovensko- ukrajinskej spolupráci medzi samosprávami sa budeme rozprávať s generálnym tajomníkom Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michalom Kaliňákom. O živote ukrajinskej národnostnej menšiny v Bratislave a jej aktivitách v tomto pandemickom období bude hovoriť naša spolupracovníčka Marta Kákoni. Vďaka slovensko-ukrajinskému projektu Nemocnica v Košiciach v týchto dňoch získala ďalší potrebný prístroj. Viac o tom povie predsedníčka Slovenskej asociácie cystickej fibrózy Katarína Štěpánková.