Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Za celoživotné dielo zasvätené propagácii astronómie a osobný a nenahraditeľný prínos pri zriadení astronomického komplexu európskeho významu Cenu PSK za roky 2020 a 2021 získal aj vedec Igor Kudzej, dlhoročný riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. V dnešných ukrajinských Rádionovinách s ním budeme hovoriť o medzinárodnom projekte venovanom téme svetelného znečistenia. Prinesieme informácie o zajtrajšom koncerte odídencov z Ukrajiny, ktorý sa uskutoční v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Pozveme vás na výstavu portrétov výtvarníčky Anny Cingeľovej do Šarišského múzea v Bardejove. Významné životné jubileum zajtra oslávi ekonóm a dlhoročný organizačný vedúci Hudobno-dramatického súboru T. Ševčenka v Bratislave Michal Kaliňak. Prinesieme rozhovor s týmto rodákom z Mikovej, predstaviteľom ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku.