Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V dnešných Rádionovinách si povieme viac o tom aké projekty pripravuje samospráva v meste Stropkov a aké už má rozbehnuté. Povieme si o výnimočnej publikácií ,ktorá sa venuje dielu velikána etnografie Jánovi Lazorikovi. Hovoriť budeme aj o tom, že v Poloninách PSK pripravuje nové cyklotrasy, ktoré majú napomôcť rozvoju cestovného ruchu v najvýchodnejšom okrese Slovenska t.j. v Sninskom. Pripomenieme si aj viac ako 120 rokov od pohrebu Adolfa Dobrianského, ktorého výročie úmrtia si Rusíni pripomínajú v tieto dni.