Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
Moderátorka Natália Hrebíková ponúkne rubriku Všímame si ľudové piesne s Annou Derevjaníkovou, ktorá hudobne priblíži nahrávky z roku 1929 z obce Šebastovce. Z lexikónu ľudovej kultúry budeme hovoriť o kováčstve, chýbať nebudú pranostiky a rubrika Pesnička na želanie.