Bez slov

Regina Západ | Štvrtok 23.11.2017, Hudobno slovný útvar


Skladateľ Peter Smékal - 80. narodeniny

Nájdete nás na Facebooku