Dejiny.sk

Zoznam relácií

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojím spôsobom aj ničia, a to nielen vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak zmiznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a istú rolu tu zohráva i často prirodzené zabúdanie. Tak ako píšu klasici histórie v mnohých obmenách - človek síce žije v dejinách, ale nežije pre dejiny samotné... Rozhlasový cyklus Dejiny.sk prináša poslucháčom zasvätené a zaujímavé diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti, prípadne tohto územia od jeho osídlenia po najnovšie politické udalosti.
Tak ako súčasnosť a našu víziu budúcnosti radi premietame do minulosti (tzv. vylepšovanie dejín či zámerné zmazávanie nevhodných udalostí či osobností), tak potom aj svoju budúcnosť mimovoľne radi projektujeme na základe mnohých ahistorických legiend, vykonštruovaných fabulácií, či nekvalifikovaným alebo zámerným vypĺňaním tzv. bielych miest nevedeckými metódami, ktoré slúžia len a len na ideologizáciu výkladu histórie.
Skúsenosti s takýmito postupmi máme na Slovensku po mnoho generácií dozadu a niet preto sa čo čudovať, že historické povedomie je stále nedostatočné a preto je prístupné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova.
Debaty boli zamerané nielen na vecnú informáciu a diskutéri sa snažili nestrácať popritom zreteľ na obraz dejín ako celok. Nechceli prehodnocovať v bežnom slova zmysle slova históriu ale ani podávať akési hodnotenia. Tu a tam k tomu síce došlo, ale potom to neboli súdy či odsudzovanie. Veď o to vlastne aj ide - aby sme poukázali na to, že dejepisectvo nie je súdnictvo a úlohou historikov nie je písať historické posudky.
Autorsky, moderátorsky a redakčne pripravovali Peter Turčík a Róbert Kotian.

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa: piatok 22:00 - 23:00