Hosť Rádia Regina - Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
V Rádiu Regina Západ každý utorok, 1x za 3 týždne v stredu a 1x za 2 mesiace vo štvrtok o 10:05.
Popis epizódy
Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Marcela Jedináková sa o ňom rozpráva s Evou Streberovou z Útvaru hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy.