Hosť Rádia Regina - Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Písanie seminárnych, bakalárskych, diplomových, rigoróznych, či iných vedeckých prác na objednávku, tzv. contract cheating. Je to celosvetový fenomén, ktorý trápi aj Slovensko. Až 92 percent študentov vie, že na trhu operujú takéto firmy, 41 percent pozná niekoho, kto si od týchto agentúr prácu kúpil. Čo na tento akademický podvod hovoria vysokoškolskí pedagógovia a aký majú na to názor študenti? Bude sa tento problém riešiť aj legislatívne? Písaniu seminárnych, bakalárskych, diplomových, rigoróznych, či iných vedeckých prác na objednávku sa venovala Mária Babinská. Oslovila pedagógov, odborníkov, študentov ale aj firmu, pre ktorú je písanie prác na objednávku predmetom podnikania. Čo sa jej podarilo zistiť?