Hosť Rádia Regina Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
hosť: Mária Rita (sestra predstavená kláštora Uršulínok v Trnave) Uršulínka Mária Rita sa narodila v Bojniciach. Vstúpila do rehole, keď mala 23 rokov. Pôsobí v Trnave ako predstavená kláštora a je aj provinciálna ekonómka. Roky vzdeláva mladých ľudí na uršulínskych základných školách a gymnáziu, učí predmet informatika. Od malička inklinovala k matematike a má rada, keď sú veci logické, ale miluje aj rozprávky. S Máriou Ritou budeme hovoriť o symbolike dušičkového obdobia. Dozvieme sa, čo ju nasmerovalo k rehoľnému životu a aký je život v komunite. Spýtame sa jej, čo je pre ňu najlepším oddychom. moderuje: Mária Babinská