Hosť Rádia Regina Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Hostia: Renáta Hall (odborníčka na vysoké školy) prof. René Bílik (rektor Trnavskej univerzity) Filip Šuran (predseda Študentskej rady vysokých škôl) Novela vysokoškolského zákona je podľa univerzít nekoncepčná a legislatívno-technicky nekonzistentná. Akademický svet je rozčarovaný z prístupu Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR. K hlavným výhradám patrí hrozba priamej kontroly univerzít politickými nominantmi a strata kontroly nad majetkom. O novele vysokoškolského zákona a reakcii akademickej obce diskutovali hostia Rádia Regina Západ. moderuje: Mária Babinská