Hosť Rádia Regina Západ

Pol hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
hosť: Alžbeta Štofková Dianovská (hlavná školská inšpektorka) Hlavná školská inšpektorka predložila ku 30.novembru 2021 ministrovi školstva správu o stave výchovy a vzdelávania za rok 2020/2021. Ako si poradili naši učitelia so vzdelávaním počas pandémie? Aké nové úlohy stoja pred Štátnou školskou inšpekciou a ako prispeje k pozitívnym zmenám v našich školách? moderuje: Beáta Repíková