Hosť Rádia Regina Západ

Pol hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Cena za krajinu - vyhlasovateľom tejto ceny je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Ocených 7.ročníka Ceny Slovenskej republiky 2022 z nášho regiónu privítala v štúdiu Marcela Jedináková. Hostia: Michaela Pšenáková, Slovenská agentúra životného prostredia, Ivana Juráčková, starostka obce Vinosady, Jozef Stankovský, starosta obce Bojná, Ľubomír Augustín, predseda Spolku Vodný mlyn Kolárovo.