Hosť Rádia Regina Západ

Pol hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Vráťme ryby do vody je jeden z projektov, ktorý organizuje Rybársky klub KRAKEN. Ryby teda chytajú, ale púšťajú a navyše upratujú prírodu a vypúšťajú do Malého Dunaja nové ryby, aby v ňom obnovili prirodzený ekosystém. Simon Brunovský je učiteľom telesnej výchovy a spoluzakladateľom klubu, ktorý sa aj takto snaží pritiahnuť mladých do prírody. Zhovára sa s ním Miroslav Čief.