Pohotovosť

Publicistická relácia so zameraním na zdravotnícke témy.

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa: pondelok 21:05-22:30
Popis epizódy
prof. Andrea Madarasová Gecková z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu na LF UPJŠ v Košiciach