Portréty

Predstavujeme zaujímavé osobnosti, ktoré svojou prácou a životom prekročili prah svojho regiónu i Slovenska

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa v nedeľu 15:05-15:35
Popis epizódy
Zvukový majster Gabriel Nikházy, ktorý pôsobí v košickom rozhlasovom štúdiu 35 rokov. Moderuje Iveta Vaculová.