Sobotník

Legendárny zábavník z banskobystrickej rozhlasovej produkcie. Vtipné scénky, láskavo parodujúce našu súčasnosť a ľudskú malichernosť.

Vysiela sa raz za mesiac od 16:00 do 17:00.