Našli sme v regióne


Historické, kultúrne, technické pamätihodnosti, prírodné krásy a skvosty regiónu v rôznych súvislostiach a z rôznych uhlov pohľadu. 55 minútová publicistická relácia.

Vysiela sa v sobotu 10:05-11:00.

Nájdete nás na Facebooku