Tak určite
Tak určite

Z duše

Duchovná reflexia aktuálnych udalostí a javov
Vysiela sa: nedeľa 6:35