Športová televízia
Športová televízia

Dary vám nesieme...

Záverečný program 51. ročníka Folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

V tradičnej kultúre bol dar symbolom utvorenia alebo potvrdenia pozitívnych medziľudských vzťahov. Bol prejavom úcty, priateľstva, vďaky, pomoci a lásky, preukazovala sa ním spolupatročnosť, súdržnosť a úcta voči obdarovanému. Obsahom daru mohli byť nehnuteľnosti, naturálie, vecné dary, rôzne formy pohostení, služby, vinše i piesne. Odovzdávanie darov sprevádzalo všetky významné udalosti života jednotlivca i spoločnosti najmä po narodení, pri odchode na vojenskú povinnú službu, na svadbe a pod. I v rámci kalendárneho obradového cyklu mal dar svoje významné miesto, predovšetkým pri rôznych obchôdzkach. Všetky spomínané "obrazy", v ktorých zohrávalo obdarovanie dôležitú úlohu, sú obsahom záverečného galaprogramu Folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve. Účinkujú : Folklórna skupina Podžiaran, Folklórny súbor Háj, Folklórny súbor Podpoľanec, Folklórny súbor Detva, Dedinská folklórny skupina Detvani, Ľudová hudba Jara Hazlingera, Ľudová hudba Zornička, Mestská folklórna skupina Škrupinka, Detský folklórny súbor Podpoľanček, Folklórna skupina Rozmarín, Adriana Paprčková, Erik Kitzing, Gabriela Hrušovská, Folklórny súbor Nadšenci. Sprievodné slovo: Marek Pivoluska

Archív - zvoľte dátum