MANIFEST

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Portréty slovenských výtvarníkov.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Cyklus dokumentov MANIFEST predstavuje kľúčových predstaviteľov a predstaviteľky slovenského výtvarného umenia od roku 1960 až po súčasnosť. Približuje progresívnu generáciu výtvarníkov, z ktorých mnohí boli súčasťou alternatívnej scény a dokázali radikálne ovplyvniť vývoj domáceho vizuálneho umenia – s presahmi od obrazu a objektu cez multimediálne prostredia až k akčným prejavom. V ich inšpiratívnej tvorbe sa vyskytujú tendencie súdobých medzinárodných prúdov /napr. neo-avantgardy, nového realizmu, pop artu, kinetického umenia, konceptuálneho umenia a i./ vďaka čomu zažívajú významný úspech nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Tento diel sa zameria na progresívneho výtvarníka Mateja Kréna. Dielo Mateja Kréna je nezameniteľné mimoriadnym tvorivým rozpätím. Pozornosť odborníkov i laického publika upútava vyhraneným prístupom k soche, objektu, inštalácii, kresbe, grafike, maľbe, akčnému umeniu, filmu, hudbe, zvuku a slovu. Jeho práce sa dotýkajú nielen aktuálnych problémov ako je stieranie hraníc medzi skutočnosťou a fikciou, pamäťou a súčasnosťou, ale aj klasických výtvarných tém – vzťahu vnútorného a vonkajšieho, časti a celku a podobne. Pre jeho tvorbu je charakteristické hľadanie obsahovej komplexnosti vyjadrené lapidárnou a zrozumiteľnou rečou.

Archív - zvoľte dátum