Archív - zvoľte dátum

Moja diagnóza (Zvládnuť cukrovku je veľká výzva)

Štvrtok 15.06.2017 20:10

Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.

Načítava sa prehrávač...

Diabetes mellitus predstavuje jednu z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších nevyliečiteľných chronických metabolických chorôb. Napriek pokroku vedy a techniky znamená náročný život plný nových skutočností, nutností, obmedzení, príkazov a zákazov. Objav inzulínu, ako najväčší pokrok v histórii diabetes mellitus, umožnil diabetikom žiť, ale neodstránil riziko vzniku akútnych a chronických komplikácií. Preto je dôležitá prevencia nielen vo forme cielených skríningových programov, ale aj dôsledného vzdelávania diabetikov a spoločnosti. Na pomoc prichádza aj nová generácia špecializovaných profesionálnych edukátoron, s ktorými sa zoznámime v dnešnej relácii.