Športová televízia
Športová televízia

Anjeli strážni (Anjeli strážni Jozefa Haľka)

Talkshow Aleny Heribanovej.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

U anjelov strážnych má veľkú protekciu - 3 generácie sú totiž duchovnými pastiermi – prastarý otec aj starý otec boli kňazmi, ten najmladší je biskupom, spisovateľom a filozofom. Po skončení základnej školy študoval na gymnáziu v Bratislave, kde v roku 1982 zmaturoval. Následne študoval na Fakulte riadenia a Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej. Potom pracoval od roku 1986 do roku 1990 ako inštruktor pracovnej výchovy s deťmi s downovým syndrómom v Ústave sociálnej starostlivosti v Bratislave, ako robotník v Bratislavských vodárňach a kanalizáciách, absolvoval tiež dvojročnú základnú vojenskú prezenčnú službu. Od roku 1990 do roku 1994 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr pokračoval na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme, kde v roku 2000 získal doktorát. Dňa 6. januára 1994 bol vysvätený za diakona v Trnave a 4. júla 1994 vysvätený za kňaza. Je autorom viacerých štúdií a vedeckých monografií. Dnešným hosťom Anjelov strážnych je otec biskup Jozef Haľko.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 11.12. 20:10
  • Sobota 18.12. 20:10