Anjeli strážni

Talkshow Aleny Heribanovej.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Profesný život zasvätila Číne, jej kultúre, jazyku, filozofii. Známa sinologička, prekladateľka a odborníčka na čínsku filozofiu vyštudovala sinológiu a filozofiu na Karlovej univerzite v Prahe. Počas rokov normalizácie nemohla publikovať, a preto väčšina jej publikácií vyšla po roku 1990. Vtedy bola aj úradne rehabilitovaná, mohla obhájiť svoju dvadsať rokov starú dizertačnú prácu a nastúpiť do Slovenskej akadémie vied ako sinologička so špecializáciou na klasickú čínsku filozofiu, literatúru a komparatívnu filozofiu. Vyše tridsať rokov sa venuje základnému dielu filozofa Lao c’a Tao Te ťing, na ktorého preklade spolupracovala s Egonom Bondym. Aktuálne vyšiel jej preklad tohto diela podľa Chešang kungovej kópie, čo je vôbec prvý preklad tejto verzie z čínštiny do iného jazyka. Je mamou dvoch synov, dcérou Pavla Čarnogurského a sestrou Jána, Ivana, Pavla ml. Čarnogurských a prekladateľky Oľgy Slivkovej. Dnešným hosťom Anjelov strážnych je Marína Čarnogurská.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 12.08. 16:55 Repríza
  • Sobota 13.08. 20:10 Repríza
  • Pondelok 15.08. 16:55 Repríza
  • Utorok 16.08. 16:55 Repríza
  • Streda 17.08. 16:50 Repríza
  • Štvrtok 18.08. 16:55 Repríza
  • Piatok 19.08. 16:55 Repríza