MS v hokeji 2023
MS v hokeji 2023

Stavba roka

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Priamy prenos odovzdávania ocenení celoštátnej súťaže Stavba roka
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Záznam z 27. ročníka odovzdávania ocenení celoštátnej súťaže Stavba roka 2020 a 2021. Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov). V aktuálnom ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 12. ročník web ankety o Cenu verejnosti 2020/2021. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti pomocou webovej stránky. V programe účinkuje skupina HEX a moderátorom večera je Michal Hudák.

Archív - zvoľte dátum