Slovo

Príhovor duchovného.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ biskupského úradu žilinskej diecézy vo svojom príhovore k tretej veľkonočnej nedeli pripomína spoločnú cestu Ježiša s učeníkmi do Emauz a predstavuje jednu z troch skúseností, cez ktoré evanjelista Lukáš svedčí o Ježišovom zmŕtvychvstaní: prvou je skúsenosť prázdneho hrobu (Lk 24,1-12), druhou je skúsenosť emauzských učeníkov (Lk 24,13-35) a treťou skúsenosť Jedenástich apoštolov (Lk 24,36-43). , Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ biskupského úradu žilinskej diecézy vo svojom príhovore k tretej veľkonočnej nedeli pripomína spoločnú cestu Ježiša s učeníkmi do Emauz a predstavuje jednu z troch skúseností, cez ktoré evanjelista Lukáš svedčí o Ježišovom zmŕtvychvstaní: prvou je skúsenosť prázdneho hrobu (Lk 24,1-12), druhou je skúsenosť emauzských učeníkov (Lk 24,13-35) a treťou skúsenosť Jedenástich apoštolov (Lk 24,36-43).

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 12.02. 19:50 Repríza
  • Nedeľa 19.02. 19:50 Repríza
  • Nedeľa 26.02. 19:50 Repríza