Večera s Havranom (Potrebujeme humanitné vedy?)

Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Humanitné vedy stoja zdanlivo na okraji záujmu spoločnosti a ekonomiky. Vyznačujú sa údajnou neexaktnosťou, ťažko sa merajú ich výsledky a jej protagonisti sa cítia byť obeťami v systéme financovania, ktorý údajne uprednostňuje aplikované vedy. Na druhej strane vieme, že humanitné vedy sú pamäťou krajiny, kultivujú spoločnosť a sú nositeľkami civilizácie. Aké postavenie majú na Slovensku, aké postavenie majú slovenskí vedci v rámci Európy, v čom sú špecifické, prečo sú považované za subverzívne a ako by sme ich mali hodnotiť? Zaoberať sa budeme aj problémom zovšeobecňovia spoločenských a humanitných vied... Hostia: Miroslav Tížik Jozef Bátora Emil Višňovský

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 26.03. 22:25 Repríza
  • Utorok 28.03. 21:50
  • Nedeľa 2.04. 22:25 Repríza
  • Utorok 4.04. 22:00
  • Streda 5.04. 12:50 Repríza
  • Nedeľa 9.04. 22:25 Repríza